DYNAMIC ENGINEERING AS

+47 90 25 80 45

Støperigata 7, 3040 Drammen, Norway

P.O Box 9133, 3006 Drammen, Norway

Organization number: 919 357 444

Industri | Offshore | Maritime | Prosessanlegg | Maskinstyring | Automasjon | PLS | Programmering

Drivløsninger

Produktblad            

Dynamic Drive Solutions

Gir

Motor

Omformer

Lastfordeling og

flerakseløsninger

Oppviklere og

valser

Transportbånd

Pumper

Vifter

Applikasjonseksempler

Vår leveranse

EPCI / Nøkkelferdig leveranse.

 

Komplett design med kalkulering av laster, krefter, komponenter, pinjonger.

 

Funksjonsbeskrivelser, Elektro– og mekaniske tegninger.

 

Installasjon og montering av alt utstyr, mekanisk og elektrisk installasjon.

 

Programmering og interfacing mot PLS eller annen tredjepart.

 

Eventuelle kabinetter og operatørstasjoner.

 

Ferdig testet og igangkjørt anlegg.