DYNAMIC ENGINEERING AS

+47 90 25 80 45

Støperigata 7, 3040 Drammen, Norway

P.O Box 9133, 3006 Drammen, Norway

Organization number: 919 357 444

Industri | Offshore | Maritime | Prosessanlegg | Maskinstyring | Automasjon | PLS | Programmering

Effektivisering av produksjon

Produktblad            

Big Data

Industri 4.0

Store mengder data

 

Behandling og sortering av store mengder datasett, klare til bruk for analyser.

Ta bedre beslutninger basert på mest mulig informasjon og produksjonsdata.

 

Vi samler inn og sorterer dataen for deg

Rapportering

Intelligent innsikt i din produksjon

Visualisering av data og erfaringer

Oppdag avvik raskt slik at du kan effektivisere produksjonen.

Vi viser deg svarene på bedriftens viktigste spørsmål.

Innhenting av signaler

Alle enheter og signaler innhentes via nett eller sentrale enheter.

Vi hjelper med å innhente alle signaler fra dine enheter og maskiner til sentrale enheter og til skyen.

Kontrollsystem

SCADA, HMI, PLS, Sikkerhet

Integrasjon og styring av maskiner og enheter. Nødstopp og sikkerhetsstrategi. Effektivitet- og energikontroll.

Produser effektivt med høy driftssikkerhet.

 

Vi setter opp et komplett kontrollsystem

Maskinlæring

Lærende agent

Algoritmer som drar erfaringer fra store mengder data for så å ta intelligente beslutninger.

La systemet ditt lære av erfaringer slik at det kan optimalisere og effektivisere produksjonen.

Vi lager smarte fabrikksystemer for deg.