DYNAMIC ENGINEERING AS

+47 90 25 80 45

Støperigata 7, 3040 Drammen, Norway

P.O Box 9133, 3006 Drammen, Norway

Organization number: 919 357 444

Industri | Offshore | Maritime | Prosessanlegg | Maskinstyring | Automasjon | PLS | Programmering

Prosjekter

 

Automatisert mikse og doseringsanlegg for kjemikaliesprøyting til jernbane.

- EPCI / Nøkkelferdig leveranse..
- Fullstendig prosessdesign og beregning av kapasitet og dysekarakteristikker.

- Funksjonsbeskrivelse, P&ID, Elektro- og mekaniske tegninger, SCD (System Control Diagram)
- Installasjon og montering av alt prosessutstyr, rørlegging, mekanisk og elektrisk installasjon.

- Komplett automatisert kontroll og rapporteringssystem.
- Kabinetter, operatørmiljøer, stasjoner og paneler.
- Ferdig testet og igangkjørt anlegg.

 

Everything is possible