DYNAMIC ENGINEERING AS

+47 90 25 80 45

Støperigata 7, 3040 Drammen, Norway

P.O Box 9133, 3006 Drammen, Norway

Organization number: 919 357 444

Industri | Offshore | Maritime | Prosessanlegg | Maskinstyring | Automasjon | PLS | Programmering

SCADA / SD Anlegg

Produktblad            

Styring og visualisering av ditt anlegg
 

Rapportering og analyser

Enkelt brukergrensesnitt
 

Fleksibel utbygging
 

OEE effektivitetsrapporter
 

EOS energiforbruksrapporter

Applikasjonseksempler

Fabrikker

Prosessanlegg

Maskiner

Ventilasjon

Varme og kjøleanlegg

Dynamic Supervision

Vår leveranse

Dynamic Supervision er et SCADA/SD-anlegg for å styre og overvåke anlegg. Vi leverer et system som har et enkelt brukergrensesnitt og kan benyttes til de fleste anlegg for fabrikker, slakteri, infrastruktur, byggetekniske anlegg, med mer.

 

Vi prosjekterer og leverer anlegget fra A-Å med styring og overvåking for alle anleggene du ønsker deg.

 

Vårt produkt bygger på Copadata Zenon som er utbredt over hele verden, blant annet er det brukt på BMW sine fabrikker.

 

Dynamic Supervision gir deg full kontroll og rapportering på dine anlegg. Analyser og rapporter fra produksjonen kan hjelpe deg å luke store energiforbrukere og flaskehalser som oppstår i din produksjon, og derfor finne nye måter å effektivisere anlegget ditt på.