EPCI / Nøkkelferdige prosjekter

Vi tar hele ansvaret for prosjektet, fra utvikling til produsert produkt, ferdig installert og igangkjørt.

Design

Vi tilbyr komplette designpakker for automatiserte prosessanlegg og maskiner.

- P&ID (Piping and Instrument Diagram)

- SCD (System Control Diagram)

- FDS (Functional Design Specifications)

- ELCAD (Electrical CAD drawings)

- MCAD (Mechanical drawings)

- PLS Software

- HMI/SCADA/SD Anlegg.

Utleie av prosjektingeniører

Vi tilbyr erfarne prosjektingeniører for langsiktig utleie.

- Site Management and supervisors

- Service and commissioning

- Software Engineers IAS/SAS/PLC

- Design Engineers, P&ID, SCD, FSD, ELCAD

- Quality and third party control

Everything is possible

DYNAMIC ENGINEERING AS

+47 90 25 80 45

Støperigata 7, 3040 Drammen, Norway

P.O Box 9133, 3006 Drammen, Norway

Organization number: 919 357 444

Industri | Offshore | Maritime | Prosessanlegg | Maskinstyring | Automasjon | PLS | Programmering