DYNAMIC ENGINEERING AS

+47 90 25 80 45

Støperigata 7, 3040 Drammen, Norway

P.O Box 9133, 3006 Drammen, Norway

Organization number: 919 357 444

Industri | Offshore | Maritime | Prosessanlegg | Maskinstyring | Automasjon | PLS | Programmering

Væskeanalyse

Produktblad            

-FTU: Turbiditet

-uScm: Ledningsevne

-pH: pH / surhets-verdi

Målinger / Analyser

-CI2 / CIO2: Klor / klordioksid

-mV: Redox

-m3/h: Flow

Skjermbilder og oppsett via App / Nettleser

Skjermbilder kan åpnes via en App på telefonen eller via nettleseren.

På skjermbildene vil man se all tilgjengelig informasjon for hver sensor. Hver sensor kan settes opp individuelt, og eventuelle alarmer kan sendes på SMS eller Mail.

Via nettleseren kan man få tilgang til rapport –og loggesystemet. Her vil man kunne se grafer for alle verdier, samt exportere logger ut til excel filer.

 

Rapporten tilfredsstiller krav om rapportering og lagring av analysert væskedata.

Online rapportering og logging